Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Rodokmeň


Je príznačné zvlášť pre historicky významné šľachtické rody, že z úcty ku svojim slávnym predkom a pre zachovanie tejto slávy, pre pestovanie hrdosti na svojich predkov a vštepovanie slávnych tradícií do povedomia nasledujúcim generáciám, dbali na zachovanie historickej pravdy aj v písomnej podobe spracovaním rodokmeňov. Zachovalo sa viacero historických písomných dokumentov, v ktorých je zmapovaný vznik a postupné rozvetvovanie tohto významného šľachtického rodu a to od roku 1150 až po súčasnosť. Vychádzajúc z dostupných historických dokumentov spracoval RNDr. Miroslav Eliáš genealogickú rešerš - rodokmeň rodu Forgách a to podrobne podľa zachovaných archívnych písomností. Za spolupráce občianskeho združenia FORGACH de GHYMES bol rodokmeň doplnený až po súčasnú generáciu, osobitne Trenčiansko - Čachtická vetva tohto rodu.

Za zakladateľa rodu sa pokladá osoba Andreja I. (1237 – 1277), ktorý vstúpil do dejín svojim šľachetným činom v bitke s tatárskymi vojskami pri rieke Slaná v roku 1241, keď ako statočný kráľovský rytier zachránil uhorského kráľa Bela IV pred istou krvilačnou pomstou obávaného tatárskeho vodcu Batuchána. Andrej I je synom Ivánku, ktorého otec Ivanch pochádza z veľmožského slovanského rodu Hunt – Poznanovcov, známeho z obdobia dávnej slávy Veľkomoravskej ríše.
Rodokmeň určite nezachytáva všetkých, ktorí po stáročia nosili toto slávne meno, ale všetky historicky významné osobnosti tam zapísané sú.

V priebehu XVI. – XVIII. storočia sa rod rozčlenil na vetvy tak, že z Gymešskej vetvy sa vyčlenila Haličská, Sečianska a Trenčiansko – Čachtická vetva. Rozvetvenie rodu až po súčasnosť je najpodrobnejšie spracované u Trenčiansko – Čachtickej vetvy, ktorej súčasníci založili občianske združenie FORGACH de GHYMES.

Rodokmeň si môžte pozrieť nižšie:
Rodokmeň časť 1 Rodokmeň časť 2 Rodokmeň časť 3
Rodokmeň časť 4 Rodokmeň časť 5 A Rodokmeň časť 5 B
Rodokmeň časť 6 A Rodokmeň časť 6 B Rodokmeň časť 7
Rodokmeň časť 8
Mapu panstiev Forgáchovcov si môžete pozrieť nižšie.

Mapa panstiev       Panel panstiev
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac